Udviklingsgrupper

Formålet med selvudviklingsgrupper/gruppeterapi er at mødes om at arbejde i dybden terapeutisk og udvikle sig i fællesskab med andre mennesker. Der er mulighed for at deltage i flere forskellige slags grupper. Grupper, der mødes i intervaller eller som weekendseancer eller, foregå hen over flere dage både i kursuscenteret eller eksternt på velegnede lokationer.

Grupper der forløber over intervaller, består typisk af 8-20 deltagere alt afhængigt af temaet der tilbydes og vil være hver 14. dag eller hver 3 weekend henholdsvis 4 timer og 8 timer.

Når der arbejdes i gruppeprocesser, påvirker mennesker hinanden. I forhold til den personlige proces er der en gevinst ved at deltage i gruppeprocesser. De temaer der udspiller sig hos andre og i forhold til resten af gruppen, vil ofte være genkendelige for flere af deltagerne. Alle får hinanden at spejle sit eget liv og udfordringer i.

Der vil i processerne opstå projektioner på hinanden, som er en helt naturlig i gruppeprocesser. Derfor er det afgørende, at der er tryghed og klarhed i gruppen, så alle ved, at alle situationer håndteres professionelt. Flere deltagere supplerer ofte gruppeterapien med individuel samtaleterapi.