Supervision

Formålet med supervision er at mødes i en gruppe og igennem en læreproces øge sine faglige og personlige kompetencer og blive bedre til at udnytte dem.

Supervision er beslægtet med det terapeutiske arbejde på den facon, at det er personlige problemstillinger og udfordringer, der arbejdes med. Supervision er i modsætning til det terapeutiske arbejde afgrænset til problemstillinger og udfordringer i forhold til udøvelse af fagområdet.

Rent formelt er supervisionen en forud- og tidsbestemt læreproces, der er en udforskende, problemafklarende og udviklingsbaseret metode til opkvalifikation af kollegaer i forhold til det faglige samarbejde og de borger der arbejdes med som kollega.

Supervisoren interviewer en person fra gruppen og et valgt tema, og gruppen kan være reflekterende og lyttende uden at deltage i samtalen. Der tales anerkende og respektfuldt under supervisionen

Efter interwievet får gruppen mulighed for at give feedback ud fra deres refleksioner til den interviewede og herigennem kan det ske, at der opstår nye ideer eller handlemuligheder.

Der kan ud af et tema opstå personlige problemstillinger, hvilket bliver håndteret ved at tilbyde personligt terapeutisk arbejde.

Supervision vil typisk være med 3-4 ugers mellemrum med 3-4 timer hver gang afhængigt af gruppens størrelse.