Konsulentopgaver

ReCoach tilbyder vores assistance på timebasis til offentlige og private virksomheder indenfor specialområdet og det socialpsykiatriske felt, som måtte have brug for eksternt mandskab til løsning af borgerrelaterede opgaver. Konsulentopgaverne kan være af både kortere og længere varighed afhængig af det aktuelle behov, som aftales på et samarbejdsmøde.

Vores personalestab består af kompetente og erfarne mennesker, som efter behov kan bistå vores kunder med at skabe kontinuitet og stabilitet i løsningen af specialpædagogiske opgaver. Vi vægter et fast team på de enkelte opgaver for at sikre tryghed, genkendelighed og optimal støtte for henholdsvis vores kunders eget personale og den enkelte borger, som det handler om.

Hos ReCoach videreuddanner vi vores eget personale, så de til enhver tid besidder relevante og nødvendige kompetencer til at kunne udføre et professionelt arbejde i forhold til vores kunders behov. Vi uddanner vores personale i førstehjælp, psykologi, konflikthåndtering, lovgivning, magtanvendelse samt farmakologi og medicinudlevering.